Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã được chuẩn hóa và tiến hành đồng thời cùng công tác chuyên môn, gắn liền với thực tiễn lâm sàng trong quá trình tiếp nhận những tiến bộ của y học thế giới.

Xem tiếp »

Scroll To Top