Đào tạo

Bệnh viện đã phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trở thành một hệ thống đào tạo huấn luyện mang tính bắt buộc, có cập nhật, có chu kỳ, có phân cấp.

Xem tiếp »

Tuần lễ đào tạo y khoa liên tục (CME) Bệnh viện Đại học Y Dược lần 1 - năm 2015

Riêng về lĩnh vực đào tạo y khoa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm uy tín hàng đầu trong cả nước. Nhằm đa dạng các mô hình đào tạo đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục Bệnh viện Đại học Y Dược lần 1 – năm 2015

Xem tiếp »

Scroll To Top