Đào tạo

Bệnh viện đã phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trở thành một hệ thống đào tạo huấn luyện mang tính bắt buộc, có cập nhật, có chu kỳ, có phân cấp.

Xem tiếp »

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề TIẾP CẬN KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (Ngày 08/06/2018)

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, các nhà cung cấp dịch vụ y tế phải luôn nâng cấp kỹ thuật và cải thiện dịch vụ để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng và người bệnh. 

Xem tiếp »

Scroll To Top