Giới thiệu Đơn vị Tâm lý Lâm sàng BVĐHYD

Ngày 01/3/2018, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) thành lập Đơn vị Tâm lý lâm sàng (ĐVTLLS), thuộc khoa Thần kinh, do ThS BS. Nguyễn Minh Mẫn làm trưởng đơn vị. Đơn vị gồm có 02 bác sĩ (01 BS CKII, 01 ThS.), 06 Thạc sĩ tâm lý lâm sàng và tâm lý y khoa, 01 thư ký y khoa. 

Xem tiếp »

Scroll To Top